Používaním stránok epocasie.eu súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Pranostiky na máj

Pranostiky o počasí - máj

 
 
 • Aj malý dážď na Vstúpenie škodí senu , naproti tomu jasný deň osoží.
 • Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
 • Ak padá sneh v máji , bude hojne trávy.
 • Aká je chvíľa na Vstúpenie /Nanebevstúpenie Krista Pána , štyridsiaty deň po Veľkej noci/, taká bude v celé podjasenie.
 • Čo boh v máji daje , človek nech nekľaje.
 • Čo si duben zazelení , kveten mu to spáli , čo si kveten zazelení , červeň mu to háji.
 • Déšť o letnicích /svätodušné sviatky/ - slunce na Boží tělo.
 • Chladný máj - pre ovocie raj.
 • Chladný máj , jahody zrelé na Turíce , jasný Urban vínom naplní pivnice.
 • Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky , sudy zdarný.
 • Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
 • Keď je teplé , jasné nebo na Vstúpenie , sľubuje vinárom veľké potešenie.
 • Keď máj vlahy nedá, červeň sa predá.
 • Keď sú začiatkom mája noci mesačné , studené , rosnaté , taký by mal byť celý máj.
 • Keď v máji neprší , jún sucho dovŕši.
 • Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore , hladom neumre.
 • Máj - pôjdem v háj.
 • Máj, chleba daj!
 • Májová kvapka za dukát stojí.
 • Májová tráva moc úžitku dáva.
 • Májové blato - pre hospodára zlato.
 • Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
 • Májový dážď padá - zlato padá.
 • Májový dážď viac stojí ako Viedeň.
 • Májový dážď zlato padá.
 • Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.
 • Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
 • O svatém Duše choď ještě v kožiše.
 • Po teplom jasnom máji nasleduje chladný červen.
 • Studený máj , v stodole raj.
 • Studený marec , mokrý máj - bude humno ako raj.
 • Suchý máj - skúpy rok.
 • Suchý máj - suché leto.
 • Suchý máj - suchý rok.
 • Suchý marec, mokrý máj - bude žito ako háj.
 • V máji , aby palica pastierom neobschla.
 • V máji chladno - bude vína na dno.
 • V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
 • V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
 • V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri /pastierska nádoba/.
 • V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
 • Za mokrým májom ide suchý jún , za suchým májom ide mokrý jún.
 
 

1. Máj


 • Ak na prvého mája večer prší , bude celý rok pekne.
 • Dážď na prvého mája - úrodný rok.
 • Na Jakuba , Filipa zelená sa každá lipa.

4. Máj


 • Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
 • Svätý Florián úrodu nám chráň.

7. Máj


 • Ak na Stanislava padá dážď , bude na jeseň prázdny sud.
 • Stanislav ráňa orechy.

11. Máj


 • Déšť na svatého Mamerta přináší soužení , neboť v něm nic dobrého není.
 • O svatém Mamertu zima je po čmertu.

12. Máj


 • Dážď na Pankráca osožný je poliam , ale škodný viniciam.
 • Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.
 • Jasnými dni Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná.
 • Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
 • Pán Serboni /začiatky vlastných mien: Pan-krác,Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.
 • Pankrác, Servác a Bonifác sú ľadoví muži.
 • Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí , Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.
 • Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.

13. Máj


 • Pred Servácom niet leta , po Serváci niet mrazu.

15. Máj


 • Keď prejde zamrznutých kuchárka , sadieva sa paprika.
 • Svätá Žofia ľan rozsieva.
 • Svätá Žofia stromy rozvíja.
 • Svätá Žofia víno vypíja.
 • Žofia - ľadová žena.
 • Žofia sadí mak.
 • Žofka - dočúraná.

16. Máj


 • Kdo o svatém Janě len zasívá , stébla zdéli lokte mívá.

19. Máj


 • Ak mrzne na Gertrúdu , bude mrznúť celý mesiac.
 • Do Petra /Peter Celestín, pápež/ neni tepla , a po Petre už je po teple.
 • Gertrúda je už záhradníčkou.
 • Jestli Peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas.

23. Máj


 • Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť , dobrá ovca sa už môže dojiť.

25. Máj


 • Ako je na Urbana , taká bude jeseň.
 • Dokiaľ Urban z pece nezlezie , nebude teplo.
 • Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
 • Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.
 • Keď na Urbana dišč , to žaludz hrobačna /červivé žalude/.
 • Keď sa Urban smeje , hrozno plače /šťavnaté hrozno/.
 • Na Urbanov deň utekaj siať len.
 • Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.
 • Po jasnom Urbane , keď je dážď na Víta , hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.
 • Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.
 • Sioče /siatie/ na Urbana , to plane /zlé/ prže furmana.
 • Štedrý hráč, milostivý zlodej , Urbanov ovos, Havlovo žito - zriedka býva z toho čo dobrého.
 • Urban ešte niekedy bradou pokýva.
 • Urban krásny , vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
 • Urban z peci zlezie.

26. Máj


 • Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.